top of page

Samenwerken en communicatie.

Everything DiSC Logo Color.png

Goede samenwerking en communicatie met collega's en klanten is essentieel voor succes.

Hoe iemand communiceert is sterk afhankelijk van zijn eigen gedragstype. We hebben vaak niet in de gaten hoe we overkomen op andere personen.  

In de training ‘Samenwerken en communiceren' leren medewerkers wat voor 'gedragstype' ze zijn en hoe ze de vier verschillende 'gedragstypes' kunnen herkennen. Daarbij wordt gekeken naar de sterke punten en valkuilen van de verschillende gedragstypes en geleerd hoe je het beste met de verschillende gedragstypes kunt communiceren.

 

Zo wordt de communicatie en samenwerken bevorderd.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Invullen online vragenlijst voor bepalen gedragstype

 2. Uitgebreide rapportage over de medewerker zijn specifieke gedragstype

 3. Een online 1-op-1 bespreken met de medewerker voor het bespreken van zijn gedragstype

 4. Interactieve trainingsdag met collega's:

  • Wat zien mijn collega's als mijn sterke punten​;

  • Hoe kunnen mijn sterke punten bijdragen aan het succes van het bedrijf;

  • Wat zien mijn collega's van mijn valkuilen;

  • Wanneer worden mijn valkuilen getriggerd en hoe kan ik dat voorkomen;

  • Hoe kan ik het beste samenwerken met mijn collega's om een betere samenwerking te bevorderen;

  • Tips hoe om te gaan met gedragstypes waar ze moeite mee hebben.

Kosten:

DiSC* rapportage inclusief online bespreking € 125,-** p.p.

Ééndaagse training € 1.250,-**

Het is mogelijk om de training op locatie te houden. Indien er een locatie gehuurd moeten, of er gebruik gemaakt wordt van onze vaste trainingslocatie, dan worden de betreffende kosten in rekening gebracht.

Trainingslocatie: Villa Heidebad Epe

Villa Heidebad.JPG

Lees hier alles over de corona maatregelen op locatie!

*  Wat is DiSC:

DISC is een model waarmee menselijk gedrag en drijfveren in kaart gebracht kunnen worden. Het werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston (ook de bedenker van Wonder Woman) die er in 1928 over publiceerde in zijn boek Emotions of Normal People. Hierin gaf hij aan dat menselijke gedragstypen in vier groepen op te delen zijn: D (Dominant), I (Invloedrijk), S (Stabiel) of C (Consciëntieus). In 1956 publiceerde de arbeids- en organisatiepsycholoog Walter Vernon Clarke een persoonlijkheidstest op basis van de DISC. Deze wordt ingezet bij werving en selectie, coaching, professionalisering van teams.[1] Belangrijk daarbij is om te benoemen dat niemand slechts in 1 hokje past en dat iedereen in bepaalde mate aan alle vier de eigenschappen voldoet. Bij de meeste mensen is er wel een gedragsstijl die het sterkst bij hen is.

** Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Trail in het bos

"Het was een leuke training die goed inzicht geeft in zowel eigen gedrag als dat van anderen. Wel confronterend, maar op een goede manier"

bottom of page